Nak & Æd

BT - - TV -

Jør­gen og Ni­ko­laj prø­ver igen at få nak­ket en si­ka – den­ne gang på Fri­j­sen­borg. Men det er ik­ke uden grund, at si­ka­en kal­des sko­vens spø­gel­se. Den er Dan­marks svæ­re­ste hjort at få ram på – én for­kert be­væ­gel­se og den lø­ber sin vej. Og det vi­ser sig, at Jør­gen og Ni­ko­laj skal gø­re sig me­get uma­ge for blot at kom­me på skud­af­stand af dy­ret. DR2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.