Bag ver­den

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

To­bi­as rejser til ver­dens hø­jest be­lig­gen­de ho­ved­stad La Paz i Bo­li­via. Her bli­ver han mak­si­malt ud­for­dret på si­ne ba­ge­ev­ner, for­di in­tet op­fø­rer sig nor­malt i et køk­ken i 3000 me­ters høj­de. To­bi­as mø­der in­di­an­ske bedste­mødre, der spil­ler hånd­bold, og han cyk­ler ned ad ver­dens far­lig­ste vej for at hen­te ko­ka- bla­de til en helt spe­ci­el ka­ge. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.