Kæ­re na­bo

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Eft er et liv med man­ge fl yt­nin­ger og for­li­ste parforhold fl yt­te­de Vanja Carl­sen og hen­des tre døtre for et par år si­den til Hels­in­gør. Her hav­de Vanja over­ta­get sin af­dø­de fars æld­gam­le byhus, som mildt sagt kræ­ve­de en kær­lig hånd. Men på trods af en kro­nisk ryg­syg­dom og dårlig øko­no­mi, nå­e­de Vanja næ­sten at bli­ve fær­dig med pro­jek­tet. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.