Br­dr. Mad­sen

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

An­ders og Pe­ter rejser til­ba­ge til ene­væl­den, hvor de skal le­ve som gre­ver, og det er lidt af en ud­for­dring for brødre­ne at op­fø­re sig så kor­rekt og pænt, som ti­den kræ­ver af to høj­gre­ve­li­ge ex­cel­len­cer. Brødre­ne læ­rer, at de fi ne ik­ke gik i bad, og at ene­væl­den gav me­re me­ning, hvis man var be­ru­set – f. eks. når det tog fi re ti­mer at få tøj på. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.