7 02 7 7 4

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

St­eff en Ras­mus­sen Det var egent­lig ik­ke så me­get, Ras­mus­sen kom på ar­bej­de. Chan­ce­løs ved må­le­ne og ve­las­si­ste­ret af sit for­svar. Gjor­de dog li­vet lidt for spæn­den­de ved et par ud­s­park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.