De tre fa­vo­rit­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MI­KEL LAN­DA ( Team Sky) Hold øje med Team Skys mi­ni- spa­ni­er. Mi­kel Lan­da kom­mer mod­sat Ni­ba­li med et top­re­sul­tat, da han hen­vi­ste Jakob Fuglsang og Ta­nel Kan­gert til se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger i op­varm­nings­lø­bet Giro del Tren­ti­no. Til gen­gæld kan de tre en­kelt­star­ter ( sam­let 61,1 ki­lo­me­ter, 1., 9. og 15. eta­pe) gi­ve kla­tre­ren pro­ble­mer. Lan­da har godt nok ar­bej­det me­get på sin kør­sel ale­ne mod uret si­den sid­ste års Giro - men er det nok til en sejr? VIN­CEN­ZO NI­BA­LI ( Asta­na) ‘ Haj­en fra Mes­si­na’, Vin­cen­zo Ni­ba­li, der for­ment­lig kom­mer til at få en vir­ke­lig god støt­te i Jakob Fuglsang, har læn­ge haft Giro­en i 2016 som sit er­klæ­re­de mål for sæ­so­nen. Ale­ne vur­de­ret ud fra re­sul­ta­ter­ne de to se­ne­ste løb Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge ( num­mer 51) og Giro del Tren­ti­no ( num­mer 21) lig­ner ita­li­e­ne­ren ik­ke en mand i top­form, men tag ik­ke fejl: Den tredob­bel­te Grand Tour­vin­der vil gø­re sit til at for­vand­le kon­kur­ren­ter­ne til ha­j­fø­de for­an hjem­me­pu­bli­kum­met. ALEJANDRO VALVERDE ( Mo­vistar) Alejandro Valverde har al­le­re­de vun­det tre cy­kel­løb i sæ­so­nen ( La Flè­che Wal­lon­ne, Vu­el­ta a Ca­stil­la y Leon og Ru­ta Del Sol). Spa­ni­e­ren kom­mer med et ba­lan­ce­ret hold i sid­ste års vin­der af Giro- bjerg­trøj­en, Giovan­ni Vi­scon­ti, der kan støt­te i bjer­ge­ne, og stær­ke folk til at be­skyt­te på de fl ade­re eta­per. Om den eks­plo­si­ve og er­far­ne spa­ni­er kan vin­de Giro­en, er nok ik­ke van­vit­tigt sand­syn­ligt, men Valverde lig­ner et sik­kert bud til en po­di­e­pla­ce­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.