M af tro­nen

Sæ­so­nens op- og ned­t­u­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med ud­de­lin­gen af guld- og sølv­me­dal­jer­ne er kvin­der­nes hånd­bold­liga fær­dig­spil­let for den­ne sæ­son. Den vil blandt an­det bli­ve hu­sket for dis­se ting:

Bag­spil­le­ren med det sto­re figh­ter­hjer­te holdt pau­se fra hånd­bol­den i fe­bru­ar og marts, for­di hun iføl­ge sin klub, FCM Hånd­bold, føl­te sig hårdt pres­set så­vel fy­sisk som psy­kisk. Et tæt­pak­ket kamp­pro­gram og en skul­der­ska­de, der var tæt på at ko­ste hen­de VM- del­ta­gel­sen, hav­de tæ­ret på res­sour­cer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.