DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En pe­ri­o­de med svin­gen­de præ­sta­tio­ner kul­mi­ne­re­de søn­dag, da Brønd­by blev sendt hjem fra Aal­borg med en 0- 3- afk laps­ning i ba­ga­gen.

Ne­der­la­get be­ty der, at Auri Sk­ar­ba­li­us’ trop­per nu har fi re po­int op til net­op AaB på tred­je­plad­sen.

Skal man tro book­ma­ker­ne, kan Brønd­by da og­så kig­ge langt eft er me­dal­jer i den­ne sæ­son. Så­le­des har Nor­di­cBet od­ds 3,20 på, at Brønd­by kom­mer blandt de tre før­ste, mens der er he­le 3,80 hos Dan­ske Spil på me­tal til Brønd­by.

» Brønd­by vir­ker ik­ke som en klub, der er gea­ret til suc­ces i øje­blik­ket. Spil­ler­trup­pen mang­ler gan­ske en­kelt kva­li­tet, og uro­en om­kring le­del­sen og træ­ner­tea­met har fl yt­tet fo­kus væk fra ba­nen. Det for­plan­ter sig til præ­sta­tio­ner­ne ne­de på grønsvæ­ren, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.