2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er nær­mest ga­ran­ti for un­der­hold­ning i Ha­der­s­lev. I blot én af Søn­derjy­skes 12 hjem­me­kam­pe i den­ne sæ­son har der væ­ret to mål el­ler fær­re ( mod off en­sivt sva­ge Ho­bro), og det er svært at se, at den­ne her ik­ke og­så bli­ver må­l­rig. Es­b­jerg er svæk­ket de­fen­sivt med ka­ran­tæ­ner til Da­ni­el Sten­derup og Bjørn Paul­sen, og selv om Mo­ham­med Fel­lah og­så er ude på den kon­to, kan man mod­sat sag­tens se Es­b­jerg sco­re. Søn­derjy­skes de­fen­siv er til at ta­le med, og Es­b­jerg har vist bed­re tak­ter off en­sivt i de to se­ne­ste kam­pe. Gå eft er mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.