1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Yderst vig­tig kamp i bun­den af Li­gue 2 med en for stor fa­vo­rit. Ni­o­rt har godt nok få­et god ud­byt­te af en træ­ner­fy­ring, men hol­det har sta­dig enormt svært ved at præ­ste­re for­an eg­ne fans og blot tre hjem­me­kam­pe i sæ­so­nen er så­le­des vun­det. Til­med le­ver Ni­o­rt med uaf­gjort, så de vil næp­pe sat­se alt mod slut­nin­gen ved det re­sul­tat. Cre­teil skal godt nok gå eft er at vin­de, men og­så hos dem har der væ­ret form­frem­gang på det se­ne­ste, og hvor Ni­o­rt har et par stam­spil­le­re tvivls­om­me, kan Cre­teil kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling. Gå eft er X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.