Fri­kendt for over­greb i Köln

BT - - NYHEDER -

En 26-årig al­ge­risk mand er ved en dom­stol i Köln ble­vet fri­kendt for at ha­ve be­gå­et seksu­el­le over­greb nytår­s­af­ten i den ty­ske stor­by.

Rets­sa­gen mod ham var den før­ste i en stor sag om seksu­el­le over­greb, der blev be­gå­et ved ho­ved­ba­ne­går­den i Köln.

Den 26-åri­ge var til­talt for sam­men med om­kring ti an­dre ma­end at ha­ve om­rin­get, an­ta­stet og foru­lem­pet en kvin­de ved sta­tio­nen samt for at ha­ve stjå­let hen­des mo­bil­te­le­fon.

Dom­sto­len fandt det imid­ler­tid ik­ke be­vist, at den 26-åri­ge hav­de va­e­ret en del af den grup­pe, som hav­de foru­lem­pet og be­stjå­let kvin­den. Ofret kun­ne hel­ler ik­ke gen­ken­de al­ge­ri­e­ren un­der rets­sa­gen.

Man­den blev sig­tet i sa­gen, for­di kvin­dens mo­bil­te­le­fon blev fun­det i hans be­sid­del­se. Han har for­kla­ret, at han har købt den af en ven, hvil­ket med­før­te en dom for ha­e­le­ri.

Hans tre år yn­gre bror var og­så til­talt for ty­ve­ri af mo­bil­te­le­fo­ner, som ske­te un­der lig­nen­de om­sta­en­dig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.