Kon­kur­rent kan stja­e­le No­vo-guld

BT - - NYHEDER -

No­vo Nor­disk står over for en hård kon­kur­rent på det lu­kra­ti­ve mar­ked for medicin mod blø­de­r­syg­dom­me. Kon­kur­ren­ten kan nup­pe op mod halv­de­len af den dan­ske me­di­ci­nal­gi­gants salg af medicinen No­vo­se­ven.

Det skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si­ness ef­ter et interview med No­vo Nor­disks fi­nans­di­rek­tør Jes­per Brand­gaard, som er ble­vet spurgt om kon­kur­ren­ten Ro­ches loven­de blø­de­r­mid­del ACE 910.

»Om­kring halv­de­len af vo­res No­vo­se­ven-for­ret­ning vil va­e­re ud­sat, hvis det mid­del kom­mer igen­nem og bli­ver god­kendt. Nu kom­mer det ik­ke ud i he­le ver­den på én gang, så det bli­ver nok en grad­vis på­virk­ning, men det er klart, at fra 2018 og i åre­ne ef­ter kan der va­e­re en ne­ga­tiv på­virk­ning,« si­ger han.

No­vo Nor­disk solg­te i 2015 for 10,6 mil­li­ar­der kro­ner blø­de­r­me­di­cin. ACE 910 har en stri­be for­de­le i for­hold til ek­si­ste­ren­de be­hand­lin­ger. Det er me­re ef­fek­tivt og me­re skån­somt at ta­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.