Se­nats­ud­valg vil stil­le Bra­si­li­ens praesident for en rigs­ret

BT - - NYHEDER -

Bra­si­li­en: Et se­nats­ud­valg i Bra­si­li­en an­be­fa­ler, at praesident Dil­ma Rous­seff stil­les for en rigs­ret.

Ved en af­stem­ning fre­dag var 15 af ud­val­gets med­lem­mer eni­ge i, at pra­esi­den­ten skal stå til an­svar for ankla­ger om, at hun er an­svar­lig for mu­ligt mis­brug af of­fent­li­ge mid­ler og ma­ni­pu­la­tion med de of­fent­li­ge bud­get­ter for­ud for hen­des gen­valg i 2014.

Fem ud­valgs­med­lem­mer stem­te imod at stil­le Rous­seff for en rigs­ret.

Med­lem­mer­ne stem­mer om spørgs­må­let på ons­dag, og det er ven­tet, at det vil bli­ve et ne­der­lag for Rous­seff.

Hvis se­na­tet som ven­tet stem­mer for at ind­le­de en rigs­rets­sag, vil Rous­seff bli­ve sus­pen­de­ret fra pra­esi­dent­po­sten i 180 da­ge, mens rigs­rets­sa­gen mod hen­de står på.

I mel­lem­ti­den vil vi­ce­pra­esi­dent Mi­chel Te­mer så over­ta­ge som lan­dets stats­chef.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.