Hyl­der atom­prø­ve­spra­eng­ning

BT - - NYHEDER -

Den nord­kore­an­ske le­der, Kim Jong-un ro­ser på sit par­tis kon­gres Nord­koreas atom­prø­ve­spra­eng­ning i ja­nu­ar.

I går var Nord­koreas kom­mu­ni­st­par­ti sam­let til kon­gres for før­ste gang i 36 år.

»Det­te år, hvor par­tiets kon­gres af­hol­des, har vo­res mi­li­ta­er med suc­ces gen­nem­ført den før­ste prø­ve­spra­eng­ning af en brint­bom­be. Det er en hi­sto­risk mile­pa­el i vort folks 5.000 år lan­ge hi­sto­rie,« si­ger Kim Jong-un i en ta­le på stats­ligt tv iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

By­on­gjin-po­li­tik­ken er lagt i kølvan­det på Kim Jong-uns far, Kim Jong-ils, po­li­tik om, at mi­li­ta­e­ret skal kom­me i før­ste ra­ek­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.