Bla­e­ser til kamp mod mi­kro­p­last

BT - - NYHEDER -

Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Esben Lun­de Larsen (V) bla­e­ser nu til kamp mod mi­kro­p­la­stik i kos­me­ti­ske pro­duk­ter.

Fle­re hund­re­de tu­sin­de styk­ker mi­kro­p­la­stik kan gem­me sig i pro­duk­ter som cre­mer og bo­dyscrub.

Det er iføl­ge mil­jø­mi­ni­ste­ren uac­cep­ta­belt, og han går nu til EU-Kom­mis­sio­nen for at få ind­ført et for­bud mod bru­gen af mi­kro­p­la­stik i kos­me­ti­ske pro­duk­ter.

»Der er in­gen grund til at bru­ge mi­kro­p­last i kos­me­tik - isa­er ik­ke når der fin­des al­ter­na­ti­ver, og der sam­ti­dig er tvivl om ef­fek­ter­ne i mil­jø­et af sva­ert ned­bry­de­li­ge pla­stiks­tyk­ker,« si­ger Esben Lun­de Larsen. Kos­me­tikin­du­stri­en har ind­gå­et af­ta­le om, at man fri­vil­ligt ud­fa­ser plast­styk­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.