Na­en­somt face­lift til Gu­i­liet­ta

BT - - BILER -

En let, re­de­sig­net front, nye ind­ven­di­ge ma­te­ri­a­ler samt et bre­de­re mo­tor­pro­gram er de vig­tig­ste in­gre­di­en­ser i en nu op­da­te­ret Al­fa Ro­meo Gi­uliet­ta. Med den nye front er den tre­kan­te­de grill end­nu me­re mar­kant, men man skal ken­de bi­len godt for at kun­ne se aen­drin­ger­ne. Ind­ven­digt er de va­e­sent­lig­ste til­fø­jel­ser nye ind­tra­ek på sa­e­der­ne samt en ny matsort fi­nish på in­stru­ment­pa­ne­let, og sel­ve in­stru­men­ter­ne er op­da­te­ret med ny grafik med et me­re mo­der­ne ud­tryk. Men en Al­fa Ro­meo skal ik­ke ba­re se godt ud. Der­for har Al­fa Ro­meo til­fø­jet en ny dob­belt­kob­lings­gear­kas­se med seks trin til fa­brik­kens 1,6-li­ters di­e­sel­mo­tor med 120 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.