Da­cia-eje­re til pi­c­nic på Fyn

BT - - BILER -

Me­get ty­der på, at Da­cia-ejer­ne er ved at op­byg­ge et fa­el­les­skab, som i år kul­mi­ne­rer 29. maj, hvor Ege­skov Slot åb­ner for ’Da­cia Pi­c­nic’. Ar­ran­gø­rer­ne for­ven­ter, at der kom­mer 800 Da­cia-bi­ler til ar­ran­ge­men­tet, som fin­der sted for tred­je gang, og det er ty­de­lig­vis en be­gi­ven­hed, som Da­cia-ejer­ne ser frem til. I alt er der af­sat 3.300 bil­let­ter, og der blev ud­solgt på 36 ti­mer. »På blot tre år er ’Da­cia Pi­c­nic’ etab­le­ret som en fast be­gi­ven­hed, som kun­der­ne gla­e­der sig helt enormt til. Fak­tisk har vi ud over de 3.300 til­meld­te og­så 550 per­so­ner på ven­te­li­ste, så det er vir­ke­lig en suc­ces,« forta­el­ler Da­cia Bu­si­ness Ma­na­ger Thomas Ko­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.