Frem­gang for Kia

BT - - BILER -

Kia er blandt de syv bil­ma­er­ker, som op­le­ver frem­gang. Det vi­ser FDMs år­li­ge Au­to­in­dex, som må­ler bi­li­ster­nes til­freds­hed med de­res bi­ler, for­hand­le­re og va­er­k­ste­der. Og her er Kia in­de i en po­si­tiv ud­vik­ling – isa­er når det ga­el­der op­le­vel­sen af sel­ve bi­len og op­le­vel­sen på va­er­k­ste­det: »Ser vi på ud­vik­lin­gen i Au­to­in­dex for de se­ne­ste fem år, er Kia ét af de ma­er­ker, der har flyt­tet sig mest i en po­si­tiv ret­ning,« fast­slår Ras­mus Haar Aa­gaard fra Kia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.