Gwen Ste­fa­nis ka­e­re­ste le­ve­rer mu­sik­ken

BT - - FILM-TILLAEG -

MU­SIK­KEN Det er den tårn­hø­je co­un­try-su­per­stjer­ne Bla­ke Shelt­on, der le­ve­rer ken­dings-san­gen ’Fri­ends’ til ’The Angry Birds Movie’. Her­hjem­me er Shelt­on bedst kendt som po­p­stjer­nen Gwen Ste­fa­nis ka­e­re­ste. Men i USA er han ik­ke ale­ne selv mu­siksu­per­stjer­ne. Bla­ke er og­så land­skendt som dom­mer i den ame­ri­kan­ske ver­sion af X Fa­ctor.

Og selv­om til­bud­det var godt, så tø­ve­de Bla­ke Shelt­on lidt, før han sag­de ja.

»Jeg hav­de al­drig før hørt om Angry Birds. Og da jeg så hør­te, at spil­let hand­le­de om vin­ge­lø­se fug­le, der bli­ver skudt af sted imod en flok grøn­ne gri­se, så vok­se­de min tvivl yder­li­ge­re,« forta­el­ler Bla­ke Shelt­on med et smil.

Men co­un­trysan­ge­ren blev al­li­ge­vel over­talt. Faldt pla­dask Så­le­des pra­e­sen­te­re­de in­struk­tør Jo­hn Co­hen nog­le af fil­mens nøg­les­ce­ner for Bla­ke Shelt­on, der selv er far til to små dren­ge. Co­hen til­bød og­så Bla­ke Shelt­on en ta­lerol­le i fil­men. Og da con­trysan­ge­ren så sit ani­me­re­de al­ter ego, Earl, var han solgt.

»Dér stod en fed, grøn gris i la­e­der­buk­ser, KORT OM FIL­MEN Da jeg så hør­te, at spil­let hand­le­de om vin­ge­lø­se fug­le, der bli­ver skud af­sted imod en flok grøn­ne gri­se, så vok­se­de min tvivl yder­li­ge­re cow­boy­støv­ler og en mat­chen­de hat. Men det, der ham­re­de ho­ve­d­et på søm­met, var, at de hav­de gi­vet Earl min ta­to­ve­ring, om end de hav­de ud­skif­tet de vildtspor, som min ta­to­ve­ring har, til fug­le­fod­spor på Earl – så­dan fan­ger man en for­fa­en­ge­lig sang,« si­ger Bla­ke Shelt­on.

Sam­men med sin go­de ven og kol­le­ga Jes­si Ale­xan­der lyk­ke­des det ef­ter me­get ar­bej­de ik­ke ale­ne at ram­me fil­mens te­ma og to­ne, men og­så de stem­nin­ger, der gjor­de sig ga­el­den­de i de på­ga­el­den­de sce­ner. Og re­sul­ta­tet er bå­de Shelt­on og film­sel­ska­bet gla­de for.

»Angry Birds er ik­ke som no­gen an­den ani­me­ret film. Der­for hav­de vi brug for en sang, der og­så var unik. Og det er fuldt ud lyk­ke­des med Bla­ke Shelt­ons ’Fri­ends’,« si­ger Jo­hn Co­hen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.