Af­ha­en­gig af spil­let

BT - - FILM-TILLAEG -

INTERVIEW lod Si­gurd sig in­spi­re­re af den ame­ri­kan­ske ori­gi­nalstem­me, der le­ve­res af sku­e­spil­le­ren Da­ni­el Ja­son Su­deikis samt selv­føl­ge­lig hi­sto­ri­en om de vre­de fulg­le og de­res fjen­der, de grøn­ne gri­se. Man skal spil­le på he­le sit stem­me­re­gi­ster og nog­le gan­ge he­le krop­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.