Søn­derjy­ske fort­sa­et­ter sølv­kur­sen

BT - - SPORTEN -

Søn­derjy­ske hen­te­de i af­tes klub­bens fjer­de sejr i tra­ek i Su­per­liga­en. Hjem­me i Ha­der­s­lev vandt hol­det fortjent 2-0 over Es­b­jerg, og der­med har søn­derjy­der­ne nu 52 po­int for 28 kam­pe, mens AaB er num­mer tre med 46 po­int for en kamp min­dre.

Es­b­jerg, der måt­te und­va­e­re en del spil­le­re på grund af ka­ran­ta­e­ner og ska­der, har kun få­et to po­int i de fem se­ne­ste liga­kam­pe, og ve­stjy­der­ne må gla­e­de sig mas­sivt over, at der i den­ne sa­e­son kun skal fin­des én nedryk­ker fra Su­per­liga­en.

Der skul­le en me­get flot se­kvens til, før Søn­derjy­ske kom i spid­sen knap 10 mi­nut­ter før pau­sen. De cir­ka 7.700 til­sku­e­re blev trak­te­ret med en in­dø­vet va­ri­ant, da et Søn­derjy­ske-fris­park i høj­re si­de af ba­nen mod for­vent­ning ik­ke blev sendt di­a­go­nalt ind i fel­tet, men li­ge frem til Marc Pe­der­sen, der he­a­de­de bol­den til fjer­ne­ste stol­pe, hvor Marc Dal Hen­de kom drø­nen­de og score­de til 1-0.

Kam­pen fandt sin af­gø­rel­se ef­ter en ti­me. Simon Kroon blev spil­let fri, og han pas­se­re­de Es­b­jerg-må­l­mand Jep­pe Højb­jerg, så Søn­derjy­ske fort­sat­te sølv­kur­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.