Vi­borg for­la­en­ger med Jo­hn­ny Møl­by

BT - - SPORTEN -

Vi­borgs ch­eftra­e­ner i de kom­men­de tre sa­e­so­ner hed­der og­så Jo­hn­ny Møl­by (foto). Tra­e­ne­ren for de grøn­blu­se­de jy­der skrev i går un­der på en af­ta­le, der hol­der ham i klub­ben frem til som­me­ren 2019, op­ly­ser klub­ben, der lig­ger num­mer ot­te i Alka Su­per­liga­en, på sin hjem­mesi­de.

»Vi er ove­nud til­fred­se med Jo­hn­nys ar­bej­de, og vi ser ham som en me­get vig­tig mand på vo­res vi­de­re rej­se mod at bli­ve en etab­le­ret klub i Alka Su­per­liga­en,« si­ger di­rek­tør, Mor­ten Jen­sen iføl­ge hjem­mesi­den.

For tra­e­ne­ren, der el­lers blev na­evnt som en mu­lig af­lø­ser for Co­lin Todd i Ran­ders FC var det ik­ke en sva­er be­slut­ning at bin­de sig til klub­ben, hvis hold han har stå­et i spid­sen for i et års tid.

»Jeg er rig­tig glad for at va­e­re i Vi­borg, og jeg sy­nes, at vi er i gang med no­get me­get spa­en­den­de. Jeg er glad for den trup, jeg ar­bej­der med, hvor vi er in­de i en rig­tig god ud­vik­ling,« si­ger Møl­by til vff.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.