’Ti­me To Say Con­grats’

BT - - SPORTEN -

Når Lei­ce­ster-spil­ler­ne i dag fejrer klub­bens før­ste mester­skab no­gen­sin­de, bli­ver det til to­ner­ne af en ver­dens­stjer­ne fra mu­sik­kens ver­den. Den ver­den­skend­te ita­li­en­ske tenor An­drea Bo­cel­li, der blandt an­det er kendt for san­gen ’Ti­me To Say Good­bye’, har så­le­des meldt sin an­komst på King Power Sta­di­um i dag, hvor han vil bi­dra­ge med sin egen hyl­dest til det Lei­ce­ster-even­tyr, som og­så han har fo­rel­sket sig i.

Ud over ’Ti­me to Say Good­bye’ vil den 57-åri­ge ope­ra­san­ger op­fø­re den le­gen­da­ri­ske arie ’Nes­sun Dor­ma’ fra Puc­ci­nis ’Tu­ran­dot’, som man­ge eng­la­en­de­re sand­syn­lig­vis vil hu­ske som san­gen, der gjor­de Paul Potts be­rømt i ta­lents­howet ’Bri­tain’s Got Ta­lent’.

»Jeg har fulgt hi­sto­ri­en om Lei­ce­ster i må­neds­vis. Jeg el­sker den­ne smuk­ke hi­sto­rie,« si­ger An­drea Bo­cel­li, der er pas­sio­ne­ret In­ter-fan, iføl­ge BBC.

Han forta­el­ler, at det var ham selv, der kon­tak­te­de sin ita­li­en­ske lands­mand, Lei­ce­ster-ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri, for at til­by­de sit bi­drag til en even­tu­el mester­skabs­fest, der blev en re­a­li­tet man­dag, da Tot­ten­ham snub­le­de ude mod Chel­sea.

»Han rin­ge­de til mig for halvan­den el­ler to må­ne­der si­den og var så glad for, hvad der ske­te i Lei­ce­ster. Om at syn­ge sag­de han ’hvor­for ik­ke?’« forta­el­ler Bo­cel­li.

Ita­li­e­ne­rens op­tra­e­den før kam­pen mod Ever­ton må dog sta­dig fin­de sig i at spil­le an­den­vi­o­lin i for­hold til det øje­blik ef­ter kam­pen, når an­fø­rer Wes Mor­gan løf­ter po­ka­len.

SÅ­DAN FEJRES GUL­DET Ud over mester­skabs­fe­sten i dag er der plan­lagt stor hyl­dest i Lei­ce­ster på man­dag: Kl. 15.00 (lo­kal tid): Fe­sten be­gyn­der i Vi­cto­ria Park. Kl. 16.30: Bil­le­der på storska­erm med høj­de­punk­ter fra sa­e­so­nen. Kl. 18.00: Tur i åben bus for Kas­per Sch­mei­chel og co. fra Ju­bilee Squa­re. Kl. 19.00: Bus­sen er frem­me i Vi­cto­ria Park Kl. 21.00: Fe­sten slut­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.