Ma­lurt i mester­skabs­ba­e­ge­ret

BT - - SPORTEN -

BIT­TER I ef­ter­mid­dag bli­ver Bay­ern Mün­chen for­ment­lig tysk me­ster, når man på ude­ba­ne mø­der Ingolstadt. Men til trods for mester­ska­bet ser den span­ske ch­eftra­e­ner Pep Gu­ar­di­o­la ud til at for­la­de klub­ben i en sky af bit­ter­hed på grund af in­ter­ne uove­r­ens­stem­mel­ser. Gu­ar­di­o­la gik iføl­ge Bild helt amok i om­kla­ed­nings­rum­met og be­skyld­te Bay­erns la­e­ger for at va­e­re skyld i, at hol­det røg ud af Cham­pions Le­ague i se­mi­fi­na­len til At­le­ti­co Madrid. Han var sur og bit­ter over ik­ke at kun­ne rå­de over den ska­de­de Arj­en Rob­ben.

»Hvis Godin kan bli­ve klar så hur­tigt ef­ter en ska­de, hvor­for kan I så ik­ke kla­re det sam­me?« ra­se­de han med adres­se til, at At­léti­cos la­e­ger hav­de få­et den uru­gu­ay­an­ske for­sva­rer Die­go Godin klar på re­kord­tid.

»Du har he­le trup­pen til rå­dig­hed bort­set fra Rob­ben og Badstu­ber. Du kan ik­ke si­ge den slags,« hav­de en af la­e­ger­ne an­gi­ve­ligt sva­ret igen.

Ska­en­de­ri­et skul­le end­da ha­ve va­e­ret ta­et på at en­de i hånd­ge­ma­eng.

Det er ik­ke før­ste gang, Gu­ar­di­o­la ser sig sur på la­e­ger, der ik­ke le­ve­rer de mirak­ler, han for­ven­ter. Sid­ste sa­e­son for­lod den man­ge­åri­ge Bay­ern-la­e­ge Hans-Wil­helm Mül­ler Wo­hl­fart klub­ben ef­ter et ska­en­de­ri med Gu­ar­di­o­la, der hav­de gi­vet la­e­ger­ne skyl­den for det sam­le­de ne­der­lag til Por­to i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.