UEFA af­vi­ser kritik af fi­na­lesta­dion

BT - - SPORTEN -

Når Li­ver­pool mø­der Se­vil­la i Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­le­ni Ba­sel 18. maj, sker det på et sta­dion med en ka­pa­ci­tet på 35.000 til­sku­e­re. Det be­ty­der, at hvert hold blot får 9.000 bil­let­ter. Det har ført til kritik fra Li­ver­pools fans, men den af­vi­ses af UEFA.

»UEFA har en ten­dens til at va­el­ge lidt min­dre, men høj­kva­li­tets­a­re­na­er til Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len. Det gi­ver fle­re na­tio­ner mu­lig­hed for at va­e­re va­ert for en eu­ro­pa­ei­sk fi­na­le,« si­ger Pedro Pin­to, tals­mand for UEFA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.