Dyt dyt, ska’ vi byt’?

Den fran­ske trus­sel

BT - - SPORTEN - Da­lu

KAM­PEN OM NITTEN

Este­ban Ocon an­ses som et af de stør­ste mo­tor­ta­len­ter i ver­den med ud­sigt til en stor frem­tid i For­mel 1-spor­ten.

Han har sej­re i de to an­se­te ung­dom­s­klas­ser, GP3 og den eu­ro­pa­ei­ske For­mel 3-se­rie.

Den 19-åri­ge fran­ske ra­cer­kø­rer er egent­lig på kon­trakt hos Mer­ce­des, men han blev før den­ne sa­e­son ud­lånt til Re­nault som tea­mets of­fi­ci­el­le re­ser­ve for Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer.

Her skal han stå klar i kulis­sen sa­e­so­nen igen­nem, så han kan hop­pe ind som af­lø­ser, mens fransk­man­den ved si­den af kø­rer for Mer­ce­des i den ty­ske DTM-se­rie.

Al­le­re­de før den­ne sa­e­son meld­te Re­nault ud, at Este­ban Ocon vil­le få tid i den gu­le For­mel 1-ra­cer hen over sa­e­so­nen, men ik­ke hvor me­get og hvor­når.

Re­naults an­sa­et­tel­se af Este­ban Ocon lig­ner en frem­tids­sik­ring af tea­met, hvor de fran­ske fans al­ler­helst ser en lands­mand kø­re tea­mets bil. Og her vil Este­ban Ocon va­e­re det bed­ste bud på en fransk ver­dens­me­ster i frem­ti­den, hvis ik­ke Ro­main Grosje­an ven­der til­ba­ge til Re­nault.

Ud over Este­ban Ocon rå­der Re­nault over re­ser­ver­ne Ser­gey Sirot­kin fra Rusland og Ni­cho­las La­ti­fi fra Ca­na­da.

Selv­om beg­ge kan få tid i Re­nault­bi­len i den­ne sa­e­son, an­ses Este­ban Ocon som ene­ste re­el­le bud på en fast Re­nault-kø­rer i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.