4-3

BT - - SPORTEN -

MATHIS OLIMB: SE­BA­STI­AN DA­HM:

19. APRIL 2002 – B-VM TRE PRO­FI­LER HOS NORGE OG DAN­MARK

JONAS HOLØS:

Er en af de ba­ck­er, der tra­ek­ker et stort la­es hos Norge. Spil­le­de i snit 26,10 mi­nut­ter ved sid­ste års VM og blev no­te­ret for seks po­int i syv kam­pe.

MATS ZUCCARELLO:

Trold­man­den fra New York er Nor­ges bed­ste NHL-spil­ler og har spil­let seks sa­e­so­ner for New York Ran­gers. Blev no­te­ret for 61 po­int i 81 kam­pe i grund­spil­let i den­ne sa­e­son. Er ik­ke ver­dens stør­ste spil­ler, men man skal hol­de øje med ham, for han bi­dra­ger of­te til det nor­ske an­greb. Blev no­te­ret for ot­te po­int i syv kam­pe ved sid­ste års VM.

LARS EL­LER:

Er med til VM for før­ste gang si­den 2012 og kan for­hå­bent­lig le­ve­re en del po­int i den dan­ske NHLka­e­de med Jan­nik Han­sen og Ni­ko­laj Eh­lers.

NI­KO­LAJ EH­LERS:

Skal byg­ge vi­de­re på sin gen­nem­brud­s­sa­e­son i NHL. Er ik­ke ban­ge for at sky­de på mål – et vig­tigt ele­ment, hvis man vil sco­re mål og vin­de kam­pe.

Fik sit VM-gen­nem­brud sid­ste år med fem kam­pe mel­lem sta­en­ger­ne. Stop­pe­de 24 af 25 nor­ske skud i Tjek­ki­et og skal og­så vog­te må­let i ef­ter­mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.