DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Ran­ders skal ha­ve ny ch­eftra­e­ner, når sa­e­so­nen er slut. Det står klart, ef­ter Co­lin Todd har med­delt, at han stop­per. De før­ste book­ma­ke­re er da og­så al­le­re­de ude med od­ds på, hvem der bli­ver hans af­lø­ser.

Skal man tro Nor­di­cBet, så va­el­ger Ran­ders at kig­ge mod syd for at fin­de af­lø­se­ren. Så­le­des er Søn­derjy­skes suc­ce­stra­e­ner Jakob Mi­chel­sen fa­vo­rit til at over­ta­ge job­bet til od­ds 3,00, mens den fy­re­de FCNtra­e­ner Ola­fur Kri­stjans­son er at fin­de i fi­re gan­ge pen­ge­ne.

»Vi ser Jakob Mi­chel­sen som det bed­ste bud af fle­re grun­de. Han er en ung fremad­stormen­de tra­e­ner, som ind­til vi­de­re har le­ve­ret frem­ra­gen­de re­sul­ta­ter al­le de ste­der, han har va­e­ret. Han har re­lan­ce­ret Søn­derjy­ske, og vi tror, at hans pro­fil er li­ge pra­e­cis, hvad Ran­der­s­le­del­sen er på ud­kig ef­ter,« si­ger pres­se­chef Thomas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.