1,90

BT - - SPORTEN -

Ef­ter nedryk­nin­gen blev en re­a­li­tet, har Aston Vil­la smidt ha­em­nin­ger­ne og spil­ler frisk til, og det har gi­vet nog­le vold­somt un­der­hol­den­de kam­pe på det se­ne­ste. De skal her op imod et Newcast­le-hold, der skal vin­de for at bli­ve op­pe, og det bør alt an­det li­ge åb­ne for en må­l­rig kamp. Newcast­le er fort­sat uden de to første­valg i må­let samt Fa­bri­cio Co­loc­ci­ni, så de­fen­si­ven er be­stemt til at ta­le med, men mod­sat har of­fen­si­ven stemp­let ind på det se­ne­ste. Der­for er det sva­ert ik­ke at tro på, at der kom­mer man­ge mål i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.