Av min fod

BT - - WEEKEND -

Jeg kan ik­ke va­e­re den ene­ste, der nog­le gan­ge går hjem med fød­der så øm­me, at hvert skridt fø­les som en mis­lyk­ket fakir-øvel­se. Det nye er, at det ik­ke la­en­ge­re er et af­ter­par­ty-fa­eno­men. Nu sker det og­så på vej hjem fra ar­bej­de el­ler ef­ter lø­be­tu­ren i we­e­ken­den. Med an­dre ord jeg er ble­vet mi­dal­dren­de... Det er der ik­ke me­get godt at si­ge om, i hvert fald ik­ke når man ta­ler om fød­der. I den­ne uge ret­ter vi fo­kus på den al­ler­ne­der­ste del af krop­pen. Den dår­li­ge nyhed er, at na­e­sten hve­ran­den kvin­de har ondt i fød­der­ne... Den go­de nyhed er, at det ik­ke er ha­e­le­nes skyld - alt­så dem på sko­e­ne. Dem har jeg el­lers al­tid gi­vet skyl­den, når fød­der, knae og hof­ter peb ef­ter en lang af­ten. Hvem den vir­ke­li­ge skurk er, kan du la­e­se in­de i ma­ga­si­net. Men jeg kan af­slø­re så me­get, at jeg nu er på jagt ef­ter et par Ja­co-stilet­ter – for­nuf­ti­ge fod­for­me­de sko med syle­hø­je ha­e­le. Som Hel­le Thor­ning-Sch­midt en­gang sag­de: »Det er ik­ke slut, før blon­di­nen har stil­let stilet­ter­ne...«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.