UGENS APP

BT - - WEEKEND - Navn: In­fo: Pris:

Mo­mon­do Fås til iPho­ne og An­droid Gra­tis Som so­len sti­ger hø­je­re og hø­je­re på him­len, sti­ger rej­se­ly­sten og­så her på re­dak­tio­nen. Rej­se­si­tet mo­mon­dos app af sam­me navn, gør det let at sø­ge på fly- og ho­tel­pri­ser. En fa­vo­rit-fe­a­tu­re er ka­len­der-pris­li­sten med søj­ler, der vi­ser, hvor­når bil­let­ter­ne er hen­holds­vis bil­li­ge og dy­re, så er du flek­si­bel, kan af­rej­se­da­to­er ud og hjem føl­ge din pen­ge­pung. De frem­søg­te fly­bil­let-pri­ser bli­ver op­delt i bil­lig­ste, hur­tig­ste og bed­ste, så det er let at sam­men­lig­ne pris­for­skel­len på fly med hen­holds­vis kort og lang rej­se­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.