Ce­ci­lie Sten­spil

BT - - WEEKEND -

• Født den 22. ok­to­ber 1979 og op­vok­set i Ny Fløng på Sja­el­land. • Ka­e­re­ste med Tro­els Ly­by og sto­re­sø­ster til sku­e­spil­ler Simon Sten­spil. • Ak­tu­el i ’For­nuft og fø­lel­se’ på Aar­hus Te­a­ter. Be­gyn­der snart op­ta­gel­ser­ne til en ny sa­e­son af TV2s se­er­suc­ces ’Ba­de­ho­tel­let’. • Har spil­let sku­e­spil, si­den hun var barn. Har bl.a. med­vir­ket i fo­re­stil­lin­ger på det pro­fes­sio­nel­le bør­ne­te­a­ter Even­tyr­te­a­tret i Kø­ben­havn. • Blev ud­dan­net fra sku­e­spil­ler­sko­len ved Oden­se Te­a­ter i 2006. Blev ef­ter­føl­gen­de an­sat ved te­a­tret, hvor hun spil­le­de sto­re rol­ler i blandt an­det ’Trold­man­den fra Oz’ og ’Pe­ter Pan’. • Si­den har hun ar­bej­det som fre­elan­cer. Bl.a. i tv-se­ri­er­ne ’Livvag­ter­ne’ på DR1 og ’Ba­de­ho­tel­let’ på TV2. Hun har og­så op­t­rå­dt i styk­ker på blandt an­det Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, hvor hun i 2010 spil­le­de rol­len som Eliza Doo­litt­le i ’My Fair La­dy’. • Har gen­nem en år­ra­ek­ke lagt stem­me til re­k­la­mespe­aks og teg­ne­se­ri­e­fi­gu­rer, blandt dem er ’Even­ty­ret om Aske­pot’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.