Kre­a­tiv gruble­tid

BT - - WEEKEND -

Kre­a­ti­ve grub­le­ri­er er li­ge­som en pla­de cho­ko­la­de. Et styk­ke er fint, men spi­ser du he­le pla­den, får du kval­me. Så­dan er det og­så med grub­le­ri­er. Hvis du øn­sker at kun­ne la­ve kre­a­ti­ve grub­le­ri­er uden at få stress og angst, så be­slut dig for et tids­rum, hvor du fi­lo­so­fe­rer og la­ver di­ne kre­a­ti­ve grub­le­ri­er. Skal tids­rum­met lig­ge om ef­ter­mid­da­gen el­ler om mor­ge­nen? Husk at de­sto fle­re ti­mer, du be­slut­ter dig for at grub­le, de­sto fle­re symp­to­mer (dvs bå­de de po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve ). Og husk din kre­a­ti­ve hjerne fun­ge­rer bedst med do­se­ret ta­enk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.