Op­timér din men­tale yde­ev­ne

BT - - WEEKEND -

Vo­res hjer­ner fun­ge­rer bedst med do­se­ret ta­enk­ning. Li­ge­som hvis du skal bli­ve en god fod­bold­spil­ler, dur det ik­ke at spil­le fod­bold he­le ti­den. Pau­ser og re­sti­tu­tion er vig­tigt for, at vi fun­ge­rer op­ti­malt. Så­dan er det og­så med den kre­a­ti­ve ta­enk­ning. Hvis du skal hi­ve de bed­ste ide­er ud af hjer­nen, skal den og­så ha­ve dag­lig hvi­le. Her ta­en­ker jeg ik­ke på søvn, men ba­re off-pe­ri­o­der med men­tal ’pau­seska­erm’, hvor du dag­drøm­mer uden at sty­re tan­ke­strøm­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.