He­le­na Lin­de­ham­mer

BT - - WEEKEND -

• Pa­e­da­go­gisk le­der i en in­sti­tu­tion med 95 børn. • Mor til to børn. Ras­mus på 21 år og Ka­ren på 18 år. • Gift med Tor­ben, der og­så er pa­e­da­gog. • Ef­ter en tra­fi­ku­lyk­ke i 2006 fik hun en de­pres­sion og ang­stan­fald, som hun i dag er me­di­ci­ne­ret for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.