Ud­peg pra­e­cis hvil­ke va­ner du er tra­et af og vil la­ve om

BT - - WEEKEND -

Hvad ko­ster det:

Regn ud, hvad va­nen ko­ster dig på et år. Dy­re va­ner ko­ster me­re, end du tror. Kø­ber du kaf­fe på vej til ar­bej­de hver dag, el­ler lok­ker kan­ti­ne­buf­fe­ten dag­lig? Bru­ger du 30 kr. om dagen, når du i lø­bet af årets 216 ar­bejds­da­ge at fy­re 6.500 kr. af på togo-kaf­fe el­ler kan­ti­nemad. Den sø­de tand er om­trent dob­belt så dyr som tand­la­e­ge­ef­ter­syn for he­le fa­mi­li­en – hvert år. En gen­nem­snits­fa­mi­lie bru­ger 4.200 kr. på slik, ka­ger, is og so­da­vand år­ligt, mens tand­la­e­gen ko­ster 2.200 kr.

Sa­et dig mål:

Fort­sa­et sa­et­nin­gen: Det bed­ste ved at la­ve va­nen om er at ... jeg kom­mer til Pa­ris i maj. ... jeg skal se Ar­se­nal spil­le på hjem­me­ba­ne na­e­ste år. ... jeg slip­per for ru­de­k­u­ver­ter og øv­ge­by­rer.

Min nye va­ne:

Skriv al­ter­na­ti­vet til din va­ne ned, f.eks.: ’Jeg kø­ber et ter­mokrus med låg og ta­ger kaf­fe med hjem­me­fra.’ ’Jeg til­mel­der al­le reg­nin­ger til be­ta­lings­ser­vi­ce’.

Husk det:

Sa­et an­ti­re­k­la­men op på kø­le­ska­bet ved si­den af et po­st­kort fra Pa­ris el­ler en Ar­se­nal-bil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.