Fru Ceau­sescus blo­di­ge ska­eb­ne

BT - - NYHEDER -

Kun få af de man­ge før­ste­da­mer i de tid­li­ge­re øst­eu­ro­pa­ei­ske kom­mu­ni­stre­gi­mer hav­de så stor ind­fly­del­se på den før­te po­li­tik som den nu af­dø­de DDR-en­ke Mar­got Ho­neck­er.

En af de få var Ele­na Ceau­sescu, gift med den man­ge­åri­ge ru­ma­en­ske dik­ta­tor Ni­co­lae Ceau­sescu.

Men i mod­sa­et­ning til Mar­got Ho­neck­er, som sov stil­le ind og dø­de ma­et af da­ge, var det en helt an­den brutal og blo­dig ska­eb­ne, der ram­te den ru­ma­en­ske før­ste­da­me.

Bå­de den for­had­te dik­ta­tor Ni­co­lae Ceau­sescu og hu­stru­en Ele­na blev hen­ret­tet ved skyd­ning 25. de­cem­ber 1989. Det ske­te som kul­mi­na­tion på en in­te­r­i­mi­stisk ned­sat mi­li­ta­er­dom­stol.

Fi­re da­ge for­in­den hav­de Ni­co­lae og Ele­na Ceau­sescu for­søgt at flyg­te fra en ra­sen­de fol­ke­ma­eng­de i he­li­kop­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.