Giv os fri hash

BT - - NYHEDER -

HASH-MARCH år­li­ge march for fri can­na­bis har fun­det sted i Kø­ben­havn hvert år si­den 1999, hvor det he­le be­gynd­te.

De­bat­ten om fri hash ra­ser til sta­dig­hed i Dan­mark. Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S), har bl.a. fle­re gan­ge fo­re­slå­et, at det skal va­e­re le­galt at an­ven­de hash i Kø­ben­havn som for­søg. Tan­ken er, at den frie hash skal va­e­re med til at fjer­ne ban­de­pro­ble­mer og kri­mi­na­li­tet, som føl­ger med hash-sal­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.