Sik­ke da no­get gyl­le

BT - - NYHEDER -

THYBANEN tom, så da den bli­ver ramt bag­til, tip­per den over. Det er bil­ligt slup­pet. For hav­de der va­e­ret fle­re tons gyl­le i vog­nen, var den må­ske ble­vet stå­en­de. Og der­for er der ik­ke sket de sto­re ska­der på to­get,« forta­el­ler vagt­chef ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti Lars Even til bt.dk og til­fø­jer: For­s­kra­ek­ke­de pas­sa­ge­rer »Hel­dig­vis kom in­gen af de ot­te pas­sa­ge­rer til ska­de. Men de var selv­føl­ge­lig no­get for­s­kra­ek­ke­de.«

Chauf­før­en på trak­to­ren, en 36årig mand fra Thi­sted, , er ble­vet af­hørt af po­li­ti­et. Men om ulyk­ken får kon­se­kven­ser for den 36-åri­ge nord­jy­de, vi­des end­nu ik­ke.

»Jeg ved ik­ke, om der bli­ver et rets­ligt ef­ter­spil. Vi skri­ver en rap­port, og så vur­de­rer vo­res juri­ster, om det skal ha­ve et rets­ligt ef­ter­spil. Men vi ved in­tet end­nu,« si­ger Lars Even.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.