Ba­by­boom: Kar­das­hi­an ven­ter barn

BT - - NYHEDER -

Den se­ne­ste tid er der pop­pet mas­ser af fo­tos frem af Blac Chy­na med en spi­ren­de ma­ve.

Nu be­kra­ef­ter en re­pra­e­sen­tant for den 27-åri­ge gla­mour­model, at hun ven­ter barn med ka­e­re­sten, den 29-åri­ge tv-per­son­lig­hed Ro­bert Kar­das­hi­an.

»Jeg kan be­kra­ef­te, at hun er gravid og selv­føl­ge­lig lyk­ke­lig,« si­ger re­pra­e­sen­tan­ten til ma­ga­si­net Pe­op­le.

Fre­dag del­te bå­de Chy­na og Kar­das­hi­an et bil­le­de af en gravid emo­ji­fi­gur på In­s­ta­gram, selv om par­ret hav­de plan­lagt at de­le nyhe­den på mors dag 8. maj.

»Hun vil­le ger­ne ha­ve an­non­ce­ret det selv søn­dag, men blev tvun­get til at gø­re det nu,« si­ger re­pra­e­sen­tan­ten og forta­el­ler, at der er et ka­em­pe dra­ma bag af­slø­rin­gen.

»Det er an­gi­ve­ligt Ro­bert Kar­das­hi­ans egen fa­mi­lie, der har la­ek­ket nyhe­den til me­di­er­ne. Chy­nas egen mor vid­ste det end ik­ke - kun mig og hen­des bed­ste ve­nin­de. Hen­des øje­blik blev fra­ta­get hen­de, hvil­ket er synd. Men det var ren for­ret­ning for Kar­das­hi­an­fa­mi­li­en - de har et show at prom­ove­re,« ra­ser re­pra­e­sen­tan­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.