Over 50 mas­se­gra­ve er fun­det i tid­li­ge­re IS-om­rå­der

BT - - NYHEDER -

Fle­re end 50 mas­se­gra­ve er ble­vet fun­det i om­rå­der af Irak, som tid­li­ge­re har va­e­ret un­der Is­la­misk Stats kon­trol.

Tre af gra­ve­ne er fun­det un­der en fod­bold­ba­ne, si­ger FN-ud­sen­ding Jan Ku­bis.

Iføl­ge ud­sen­din­gen er be­vi­ser for »af­sky­e­li­ge for­bry­del­ser« ble­vet fun­det, i takt med at ji­ha­di­ster­ne har mi­stet ter­ri­to­ri­um.

»Over 50 mas­se­gra­ve er ble­vet op­da­get ind­til vi­de­re i for­skel­li­ge om­rå­der af Irak,« si­ger Jan Ku­bis.

Iraki­ske styr­ker har sam­men med den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion, som er an­ført af USA, ge­nero­bret sto­re are­a­ler fra Is­la­misk Stat de se­ne­ste må­ne­der.

I by­en Ra­ma­di er der ble­vet fun­det tre gra­ve med i alt op til 40 lig un­der en fod­bold­ba­ne. Fun­det blev gjort 19. april, forta­el­ler Ku­bis.

Ra­ma­di blev er­kla­e­ret for be­fri­et i slut­nin­gen af 2015, da iraki­ske styr­ker ero­bre­de det lo­ka­le re­ge­rings­ho­ved­kvar­ter i by­en, men det var først i fe­bru­ar, at by­en var 100 pro­cent un­der de iraki­ske styr­kers kon­trol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.