Me­ga-tab­lets: En

BT - - FORBRUG -

med me­re. Vi har der­for vur­de­ret del­ta­ger­nes ydel­se ud fra vo­res sub­jek­ti­ve op­le­vel­se af den en­kel­te tab­lets ev­ne til at ud­fyl­de dens til­ta­enk­te op­ga­ve.

Det er umu­ligt at te­ste del­ta­ger­ne med kåring af en vin­der og ’bed­ste køb’. Dis­se tab­lets er for for­skel­lig­ar­te­de, pris­spa­en­det er for stort, og der er og­så ta­le om tab­lets med vidt for­skel­li­ge brugs­for­ud­sa­et­nin­ger. Nog­le er ’re­ne’ tab­lets, an­dre lidt ba­er­bar/ alt i én-com­pu­ter/teg­ne­pla­de og så vi­de­re, men de er al­le med til at dan­ne et over­blik over, hvor­dan fel­tet for me­ga-tab­lets ser ud li­ge nu, og hvad dis­se kan bru­ges til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.