Dyb søvn er ur­gam­mel

BT - - NYHEDER -

Dyb søvn – el­ler REM-søvn, som det og­så kal­des – op­stod for me­re en 100 mio. år si­den. Det forta­el­ler ty­ske for­ske­re fra Max Plan­ck In­sti­tu­te for Brain Re­search i et nyt stu­die. For­sker­ne op­da­ge­de og­så, at mo­der­ne kryb­dyr har dyb søvn på sam­me må­de som men­ne­sker har det. »Re­sul­ta­ter­ne er i den grad over­ra­sken­de, for­di den tid­li­ge­re op­fat­tel­se har va­e­ret, at REM og slow-wa­ve-søvn var be­gra­en­set til pat­te­dyr og fug­le – alt­så ik­ke kryb­dyr,« si­ger pro­fes­sor Gil­les Lau­rent, der er med­for­fat­ter til stu­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.