Kul­tur ’Om 28 se­kun­der er

BT - - KULTUR -

An­ders Røn­now Klar­lund Ja­cob We­in­reich

(født 1971) er fil­min­struk­tør og for­fat­ter. Film: ’Den at­ten­de’ (1996) ’Be­sat’ (1999) ’Ved ver­dens en­de’ (2000) ’Strings’ (2004) ’Hvor­dan vi slip­per af med de an­dre’ (2007) ’The Secret So­cie­ty Of Fi­ne Arts’ (2012) Des­u­den har han in­stru­e­ret nog­le epi­so­der af tv-se­ri­en ’Taxa’.

(født 1972) er dansk for­fat­ter. We­in­reich de­bu­te­re­de som for­fat­ter i april 2001 med ro­ma­nen ’Rings­i­de’. Han har si­den skre­vet ro­ma­ner­ne ’An­fi­eld Ro­ad’ og ’Mel­lem­lan­din­ger’, bør­ne/ung­doms­se­ri­en ’Monsterja­e­ger­ne’, bør­ne/ ung­doms­bo­gen ’De fortab­te sja­e­les ø’, ’Det blev en far’ og bør­ne/ ung­doms­se­ri­en ’Kap­ta­jn Blod­ska­eg’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.