Tak­nem­me­lig for sit liv

BT - - NAVNE -

Da Høgh la­eg­ger sig i sen­gen, ram­mer blod­prop­pen, der lam­mer høj­re si­de af hans krop i en så­dan grad, at han ik­ke er i stand til at rin­ge ef­ter hja­elp. Hu­stru­en får til­kaldt hja­elp Men ska­eb­nen er med den 41-åri­ge mand, og som om hun hav­de en for­u­da­nel­se, rin­ger hans da­va­e­ren­de hu­stru Ka­ri­na på hans mo­bil, som det lyk­kes Høgh at få ta­get. Han kan kun sva­re med en ral­len, men det lyk­kes hu­stru­en at få til­kaldt hja­elp.

»Han var i fin form og hav­de et rig­tig godt liv, så det var et hårdt slag for ham, og han har ka­em­pet med det si­den,« si­ger for­fat­ter Kurt Lassen, der i 2011 ud­gav bi­o­gra­fi­en ’Jes Høgh - co­me­ba­ck til li­vet’ (Bog­kom­pag­ni­et).

Jes Høgh over­le­ve­de blod­prop­pen i hjer­nen, men li­vet blev vendt på ho­ve­d­et, og det har va­e­ret en hård kamp til­ba­ge. I tre år la­ve­de han ik­ke me­get an­det end at sove, tra­e­ne og spi­se.I dag har Jes Høgh et liv, han er bå­de glad og tak­nem­me­lig for. Og så er han til­ba­ge på lands­hol­det. Gol­flands­hol­det Det er dog ik­ke i fod­bold, men i dag er Høgh en vig­tig spil­ler på det dan­ske golf-lands­hold for han­di­cap­pe­de. Selv­om Høg­hs han­di­cap er mini­ma­le.

»Han bak­ser lidt med den ven­stre arm og dø­jer no­get med afa­si, men han for­mu­le­rer sig fint bå­de i ta­le og på skrift,« si­ger ven­nen Kurt Lassen:

»Jes har en ka­e­re­ste i dag, bor i Aal­borg, spil­ler rig­tig me­get golf og er glad og tak­nem­me­lig for sit liv.«

Den 50-åri­ge fød­sel­ar kan fejre 50 år med si­ne to voks­ne døtre fra hans før­ste ae­g­te­skab, samt hans to dren­ge fra ae­g­te­ska­bet med hu­stru­en Ka­ri­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.