Nyd det nu

BT - - TV / RADIO -

SOL OG VAR­ME Det er na­e­sten ik­ke til at tro, at vi for ba­re en uge si­den gik rundt og slog ku­skeslag og hungre­de ef­ter sol og var­me. For nu er var­men og so­len her. For fuldt drøn. Og det dej­li­ge vejr bli­ver hel­dig­vis ved. »Vi kan for­ven­te fuldt solskin søn­dag, man­dag og vi­de­re frem,« si­ger me­te­o­r­o­log Mo­gens Røn­ne­bek fra DMI.

Men hvor la­en­ge bli­ver det skøn­ne, var­me ma­jvejr så ved? De fo­re­lø­bi­ge prog­o­no­ser vi­ser, at so­len kom­mer til at skin­ne de na­e­ste fi­re-fem da­ge. Men desva­er­re er der og­så en må­nedsprog­no­se hos DMI. Og den vi­ser an­dre vej­r­for­hold.

»Vo­res må­nedsprog­no­se vi­ser, at vi sidst på må­ne­den ven­der til­ba­ge til no­get køli­ge­re og me­re usta­digt vejr med tem­pe­ra­tu­rer på 12-17 grader, som er nor­malt for års­ti­den,« si­ger Mo­gens Røn­ne­bek.

I går blev den hidtil var­me­ste dag i år med 24 grader i Es­b­jerg.

Et par ti­mer for­in­den blev tem­pe­ra­tu­ren må­lt til 23,6 grader i Sto­re Jyn­de­vad i Søn­derjyl­land, men den blev alt­så slå­et af Es­b­jerg.

Mens Vest­dan­mark ge­ne­relt har haft det lu­ne­st, har det va­e­ret no­get køli­ge­re på Sja­el­land.

»Sja­el­land har va­e­ret lidt ud­sat, for­di der kom­mer kol­de­re luft ind fra Øster­sø­en, men vi har en for­mod­ning om, at det aen­drer sig i mor­gen søn­dag,« si­ger Thy­ge Ras­mus­sen.

I dag ven­ter me­te­o­r­o­lo­gen en gen­ta­gel­se af det pa­e­ne solskins­vejr, og med en sva­ge­re vind vil det og­så brin­ge tem­pe­ra­tu­ren op over 20 grader på Sja­el­land. Lyn­hur­tigt skift Og man be­hø­ver ik­ke at pak­ke som­mer­tø­jet va­ek, for det flot­te solskins­vejr fort­sa­et­ter ind i na­e­ste uge.

»Det hol­der i hvert fald nog­le da­ge ind i na­e­ste uge, men hen mod slut­nin­gen af ugen tru­er lidt kol­de­re luft fra nord. Så når vi na­er­mer os tors­dag og fre­dag, for­ven­ter jeg, det vil gå ned ad bak­ke med tem­pe­ra­tu­ren,« si­ger Thy­ge Ras­mus­sen.

Han med­gi­ver, at det har va­e­ret no­get af et skif­te fra sne og kul­de i slut­nin­gen af april til na­e­sten som­mer­li­ge tem­pe­ra­tu­rer i be­gyn­del­sen af maj.

»April end­te koldt med sne og slud. Vi er na­e­sten gå­et fra vin­ter til som­mer i lø­bet af få da­ge,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.