’JEG HOLDT HEN­DE I STRAM OG KORT SNOR’

BT - - SONDAG -

Ce­ci­lie Ho­t­her og mor Ma­ri­na Nør­gaard Sø­ren­sen Tv-va­ert, smyk­ke­de­sig­ner og iva­er­ksa­et­ter Ce­ci­lie Ho­t­her er den yng­ste i en sø­sken­de­flok på seks. I 10. klas­se kom hun på ud­veks­lings­op­hold hos en fa­mi­lie i Ca­li­for­ni­en, og ef­ter­føl­gen­de så mor og dat­ter ik­ke hin­an­den i en pe­ri­o­de. Ma­ri­na: »Ce­ci­lie og jeg hav­de man­ge kam­pe, jeg holdt hen­de i stram og kort snor, og da hun vil­le flyt­te hjem­me­fra, syn­tes jeg ik­ke, det var en god idé. Men jeg luk­ke­de mig nok in­de med mi­ne eg­ne pro­ble­mer og så ik­ke ty­de­ligt, hvad der fo­re­gik med Ce­ci­lie.

Jeg hav­de gla­e­det mig til, hun skul­le kom­me og bo hos mig, jeg hav­de slet ik­ke fo­re­stil­let mig, det kun­ne gå så galt. Jeg syn­tes, hun var så for­ka­e­let og for­stod ik­ke, hvor­for hun vil­le flyt­te fra en stor, la­ek­ker lej­lig­hed på Øster­bro hen til et lil­le hum­mer på Åbou­le­var­den. Jeg ta­enk­te slet ik­ke på, at jeg selv var flyt­tet hjem­me­fra som 16-årig.« Ce­ci­lie: »Ef­ter skils­mis­sen (fora­el­dre­nes, red.) og et år ale­ne i USA hav­de jeg ta­get et kvan­tespring i min ud­vik­ling. Når man er ude på egen hånd, er man ba­gage­fri og kan bed­re dan­ne sig sin egen per­son­lig­hed. Des­u­den hav­de jeg en sta­erk vil­je og en nys­ger­rig­hed, jeg vid­ste, hvad jeg vil­le, og det var du ik­ke helt enig i.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.