T EN DÅRLIG MOR’ ’JEG HAR VA­E­RET BEKYMRET’

BT - - SONDAG -

Emil Thorup og mor Kir­sten Thorup Da han be­gynd­te i gym­na­si­et, flyt­te­de de­le­bar­net fra mor Kir­sten og si­ne to brød­re til sin far. I dag er han kendt som tv-va­ert, for­fat­ter, iva­er­ksa­et­ter. Kir­sten: »Laurids, Sø­ren og jeg var me­get ke­de af, at han flyt­te­de.« Emil: »Det vid­ste jeg ik­ke før i ja­nu­ar i år! Jeg er im­po­ne­ret over, at du kun­ne skju­le det så la­en­ge. Jeg fik fak­tisk lidt dårlig samvit­tig­hed over det.« Kir­sten: »Jeg slap til gen­ga­eld for al­le te­e­na­ge­tin­ge­ne. Det var Vi­ta (Emils fars hu­stru, red.), der tog dem.

Jeg har va­e­ret bekymret, når du kom og for­tal­te mig om al­le de ting, du skul­le og vil­le: til New York, Los An­ge­les og så vi­de­re. De ting, du har fun­det på, har langt over­s­te­get min fan­ta­si, og jeg har sagt til mi­ne ve­nin­der, at en dag vil­le du bli­ve ar­re­ste­ret.

Da du rin­ge­de og sag­de: ’Nu er jeg kri­mi­nel’, tro­e­de jeg, det var no­get med øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.« Emil: »Og så var det ’ba­re’ sprit­kør­sel.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.