Ran­ders-an­gri­be­re sa­en­ker Ho­bro

BT - - SPORTEN -

Su­per­liga­bund­hol­det Ho­bro er fort­sat uden sejr, mens Ove Pe­der­sen har stå­et i spid­sen for klub­ben.

I går blev til end­nu et ne­der­lag, da bund­prop­pen tab­te 0-2 i Ran­ders ef­ter 0-0 ved pau­sen.

Kun uskarp­hed af Ran­ders holdt Ho­bro in­de i kam­pen i den før­ste ti­me, før først Mous­sa Maa­zou og si­den Mi­ka­el Is­hak score­de in­den for to mi­nut­ter i an­den halv­leg.

Det var før­ste kamp for Ran­ders, si­den klub­ben meld­te ud, at Co­lin Todd ef­ter sa­e­so­nen for­la­der kronjy­der­nes ch­eftra­e­ner­plads.

Spil­ler­ne vir­ke­de mo­ti­ve­re­de for at gi­ve ham en pa­en af­sked, og var det ik­ke for en uskarp Mi­ka­el Is­hak, hav­de Ran­ders va­e­ret for­an al­le­re­de ved pau­sen.

To gan­ge mis­se­de sven­ske­ren et for­søg på mål fra en helt fri po­si­tion i fel­tet.

Først i kam­pens sid­ste kvar­ter kom der lidt liv i Ho­broof­fen­si­ven, men for 16. gang i sa­e­so­nen måt­te hol­det gå fra ba­nen uden at ha­ve sco­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.