Ni­ko­laj Eh­lers

BT - - SPORTEN -

Vir­ke­de no­get tyn­get af for­vent­nings­pres­set - ik­ke mindst fra ham selv - men vi­ste og­så go­de prø­ver på, hvor­for han blev draf­tet til NHL i før­ste run­de. Kan må­ske slap­pe me­re af nu med en VM-kamp un­der ba­el­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.